Programy medyczne

Prezentujemy bogatą ofertę oprogramowania medycznego. Jest ono rozwijane od wielu lat przy aktywnej współpracy i pod merytorycznym nadzorem wielu lekarzy. Oferujemy programy: dedykowane zabiegowym oddziałom kardiologicznym, tzn. pracowniom hemodynamicznym, elektrofizjologiiUSG TT oraz echokardiografii (KARDIO), bardziej uniwersalne, służące do gromadzenia i przeglądania nagrań DICOM (BROWSER), programy dla telemedycyny (KONSULTANT i FTP) i do przeprowadzania zaawansowanych multimedialnych szkoleń medycznych (QUATRO i Q4U).


Programy medyczne

Jest 10 produktów.

Pokazano 1-10 z 10 pozycji
 • Kardio (KRO001)

  KARDIO jest programem bazodanowym, przeznaczonym do obsługi oddziałów kardiologicznych. Wspomaga pracę pracowni hemodynamiki, doppler-usg, elektrofizjologii i echokardiografii. Istnieje możliwość zakupu wybranych modułów do obsługi poszczególnych pracowni. Program jest rezultatem wieloletniej współpracy lekarzy kardiologów i programistów naszej firmy.
  Cechuje go prosty i wygodny interfejs. Oprogramowanie oferowane jest z typem licencji „per serwer”, co nie ogranicza ilości stanowisk pracy i nie generuje dodatkowych kosztów.


 • Quatro (KRO002)

  System umożliwia prowadzenie specjalistycznych szkoleń. Źródłem prezentowanych obrazów mogą być obrazy przesyłane na żywo z kamer oraz urządzeń medycznych lub dane zgromadzone na komputerze takie jak: filmy, zdjęcia, prezentacje Power Point oraz dane pacjentów z baz danych Kroton Kardio/Browser.

 • Browser (KRO004)

  BROWSER jest nowoczesnym oprogramowaniem bazodanowym dla lekarzy wszystkich specjalności. Program służy do gromadzenia, przetwarzania i wyszukiwania dokumentacji medycznej pacjentów, w szczególności nagrań DICOM, ale też wielu innych plików multimedialnych (m.in. jpg, mp4, pdf), w tym również z płyt dostarczonych przez pacjenta. Program znajduje zastosowanie na oddziałach szpitalnych, w prywatnych gabinetach, w gromadzeniu danych histopatologicznych oraz do celów dydaktycznych. Program powstał pod merytorycznym nadzorem lekarzy specjalistów. Oprogramowanie oferowane jest z typem licencji „per serwer”, co nie ogranicza ilości stanowisk pracy i nie generuje dodatkowych kosztów.

 • Konsultant (KRO005)

  Specjalistyczne oprogramowanie służące do prowadzenia zdalnych konsultacji medycznych (telemedycyny). Pozwala na dwustronną komunikację dźwiękową i tekstową (przez czat) oraz na widoczne dla obu stron jednocześnie rysowanie na wyświetlanych nagraniach. Wymiana nagrań przed konsultacją odbywa się za pomocą FTP. • FTP (KRO006)

  Program służący do przygotowania, wysyłania i odbierania plików pacjentów. Program szyfruje nadawane i odbierane dane, uniemożliwiając do nich dostęp osobom niepowołanym. Pomyślany tak, aby odciążyć użytkownika od technicznych aspektów przesyłania plików. Pozwala wysyłać wiele dużych plików do wybranych adresatów, zapewniając wysokie bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie parą kluczy kryptograficznych, w taki sposób, że tylko odbiorca jest w stanie takie dane odszyfrować. FTP jest dedykowany teleinformatycznym konsultacjom medycznym. Może być wykorzystywany do przesyłania dowolnych danych wrażliwych. Integruje się z KARDIOBROWSEREM i KONSULTANTEM.

 • KROTON Q4U – program do zdalnego egzaminowania (KRO007)

  Kompleksowy program służący do egzaminowania studentów. Umożliwia przeprowadzenie egzaminów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zarówno zdrowia, jak również zabezpieczenia danych osobowych oraz własności intelektualnej.
  Program generuje znaczną oszczędność czasu wykładowców/egzaminatorów, szczególnie po stronie sprawdzenia wyników. Kreator testów umożliwia dodawanie zdjęć, filmów, zaawansowaną konfigurację formularzy testowych. Egzaminator może dowolnie przypisywać testy do studentów tworząc grupy.
  Instalacja programu jest możliwa w 100% zdalnie.

 • Hemodynamika (KRO008)

  Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi pracowni hemodynamiki. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie szczegółowych danych zabiegów angiografii, angioplastyki oraz pomostowania aortalno-wieńcowego. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • Echokardiografia (KRO009)

  Specjalistyczny program do obsługi pracowni Echokardiograficznych. Dedykowane obszerne okno opisu badania pozwala na wprowadzanie szczegółowego wyniku. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • Elektrofizjologia (KRO010)

  Dedykowane oprogramowanie do obsługi pracowni elektrofizjologii. Rozbudowane okna wyniku zabiegu zawierają specjalistyczne parametry pomocne przy opisie implantacji, ablacji oraz TILT. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • USG TT Doppler (KRO011)

  USG TT jest specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi pracowni wykonującej badania USG Doppler. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie opisu badania tętnic szyjnych. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.