baza danych echokardiografia
echokardiografia program
echo program
echokardiografia baza pacjentów
program dla gabinetu echo
echo badanie program
wynik badania echo program
program echo
 • baza danych echokardiografia
 • echokardiografia program
 • echo program
 • echokardiografia baza pacjentów
 • program dla gabinetu echo
 • echo badanie program
 • wynik badania echo program
 • program echo

Echokardiografia


Specjalistyczny program do obsługi pracowni Echokardiograficznych. Dedykowane obszerne okno opisu badania pozwala na wprowadzanie szczegółowego wyniku. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

Parametry zawarte w programie:

 • Waga, wzrost, BMI, BSA, ciśnienie pacjenta
 • Lekarz wykonujący, ośrodek kierujący, rozpoznanie wstępne, rodzaj badania, warunki badania, aparat ECHO, procedura ICD-9
 • LAX, 4C, SAX, funkcja rozkurczowa, funkcja skurczowa
 • Parametry LAX (LVEDd, LVESd, RVEDd, IVSd, PW, LA, Ao, Aa)
 • Parametry SAX (LVEDD bas, LVESD bas)
 • Funkcja skurczowa LV (EF, SF, GLS) i RV(TAPSE, Sm)
 • Parametry 4C (LVEDD, LVEDD oś długa, RVEDD bas, RVED mid, RVEDD oś długa, LA szerokość, długość i powierzchnia, RA, RA powierzchnia)
 • Funkcja rozkurczowa LV (E, A, E/A, decT, IVRT, E’sep, E’lat, E’, E/E’, Ar)
 • Doppler-lewa komora
 • Parametry opisujące zastawkę mitralną (niedomykalność, stenoza, prędkość maksymalna i średnia, PHT, powierzchnia ujścia planimetrycznie, talia fali zwrotnej, promień PISA etc.)
 • Parametry opisujące zastawkę aortalną (niedomykalność, stenoza, prędkość maksymalna i średnia, powierzchnia ujścia planimetrycznego, indeksowane pole, talia fali zwrotnej, promień PISA etc.)
 • Doppler-prawa komora, przepływy
 • Zastawka trójdzielna (niedomykalność, prędkość maksymalna i średnia, talia fali zwrotnej, pierścień trójdzielny, TRPG, RAP etc.)
 • Zastawka płucna (niedomykalność, prędkość maksymalna i średnia, szerokość pnia, Act, PRPG, PREDPG etc.)
 • Parametry przepływów systemowych i płucnych (2D, VTI, HR, CO, Cl, Qp/Qs)
 • Analiza kurczliwości
 • Przedstawienie na schemacie segmentów serca i opis ich kurczliwości (normokineza, hipokineza, akineza, dyskineza, hiperkineza lub oznaczenie segmentu niewidocznego w trakcie badania)
 • Wybór typu badania (spoczynkowe, stymulator, rower, dobutamina)
 • Informacje na temat tętna i ciśnienia przed próbą i w szczycie wysiłku
 • Kody rozpoznań
 • Pole opisowe rozpoznania echo

Baza Kardio obsługuje m.in.

 • Oddział Kliniczny Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski w Warszawie
 • Kliniczny Oddział Kardiologiczny, Szpital Bielański w Warszawie
 • Pracownia Hemodynamiki Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
 • Pracownia Hemodynamiczna Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Nr katalogowy
KRO009

Pliki do pobrania

Specyfikacja Echokardiografia

Pliki do pobrania (420.19k)

Zobacz także

 • Kardio

  KARDIO jest programem bazodanowym, przeznaczonym do obsługi oddziałów kardiologicznych. Wspomaga pracę pracowni hemodynamiki, doppler-usg, elektrofizjologii i echokardiografii. Istnieje możliwość zakupu wybranych modułów do obsługi poszczególnych pracowni. Program jest rezultatem wieloletniej współpracy lekarzy kardiologów i programistów naszej firmy.
  Cechuje go prosty i wygodny interfejs. Oprogramowanie oferowane jest z typem licencji „per serwer”, co nie ogranicza ilości stanowisk pracy i nie generuje dodatkowych kosztów.


 • Hemodynamika

  Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi pracowni hemodynamiki. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie szczegółowych danych zabiegów angiografii, angioplastyki oraz pomostowania aortalno-wieńcowego. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • Elektrofizjologia

  Dedykowane oprogramowanie do obsługi pracowni elektrofizjologii. Rozbudowane okna wyniku zabiegu zawierają specjalistyczne parametry pomocne przy opisie implantacji, ablacji oraz TILT. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • USG TT Doppler

  USG TT jest specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi pracowni wykonującej badania USG Doppler. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie opisu badania tętnic szyjnych. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.