program do testów akademickich
program do egzaminowania studentów
testy studenci program
  • program do testów akademickich
  • program do egzaminowania studentów
  • testy studenci program

KROTON Q4U – program do zdalnego egzaminowania (KRO007)


Kompleksowy program służący do egzaminowania studentów. Umożliwia przeprowadzenie egzaminów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zarówno zdrowia, jak również zabezpieczenia danych osobowych oraz własności intelektualnej.
Program generuje znaczną oszczędność czasu wykładowców/egzaminatorów, szczególnie po stronie sprawdzenia wyników. Kreator testów umożliwia dodawanie zdjęć, filmów, zaawansowaną konfigurację formularzy testowych. Egzaminator może dowolnie przypisywać testy do studentów tworząc grupy.
Instalacja programu jest możliwa w 100% zdalnie.

Podstawowe właściwości oprogramowania:
-    Mechanizm, który decyduje, kiedy oraz w jakim czasie jest dostępny test dla danej grupy studentów;
-    Zabezpieczenie przed wypływem treści poprzez konieczność logowania się każdego użytkownika do bazy danych przy pomocy swojego unikalnego loginu;
-    Mechanizm miksujący pytania oraz odpowiedzi w ramach tego samego sprawdzianu/testu;
-    Możliwość generowania wydruków na potrzeby gromadzenia dokumentacji papierowej;
-    Automatyczne zliczanie wyników testów, sumowanie wyników testowych oraz ocenionych przez egzaminatora odpowiedzi na pytania otwarte;
-    Mechanizm przypisywania studentów do grup – jeden student może być w kilku grupach, testy przeprowadzane są w zadanej grupie;
-    Możliwość analizowania wyników w różnych ujęciach – zarówno od strony poszczególnych studentów, jak również od strony konkretnych testów;

Q4U aktualnie wspomaga przeprowadzanie testów w:
-    Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W związku z akcją #ZostanWDomu i przeniesieniem zajęć na uczelniach do Internetu, firma KID udostępni program Kroton Q4U zainteresowanym uczelniom NIEODPŁATNIE do końca sierpnia 2020 roku.


Nr katalogowy
KRO007

Zobacz także

  • Quatro (KRO002)

    System umożliwia prowadzenie specjalistycznych szkoleń. Źródłem prezentowanych obrazów mogą być obrazy przesyłane na żywo z kamer oraz urządzeń medycznych lub dane zgromadzone na komputerze takie jak: filmy, zdjęcia, prezentacje Power Point oraz dane pacjentów z baz danych Kroton Kardio/Browser.