konsultacje medyczne program
przesyłanie konsultacji medycznych
  • konsultacje medyczne program
  • przesyłanie konsultacji medycznych

FTP


Program służący do przygotowania, wysyłania i odbierania plików pacjentów. Program szyfruje nadawane i odbierane dane, uniemożliwiając do nich dostęp osobom niepowołanym. Pomyślany tak, aby odciążyć użytkownika od technicznych aspektów przesyłania plików. Pozwala wysyłać wiele dużych plików do wybranych adresatów, zapewniając wysokie bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie parą kluczy kryptograficznych, w taki sposób, że tylko odbiorca jest w stanie takie dane odszyfrować. FTP jest dedykowany teleinformatycznym konsultacjom medycznym. Może być wykorzystywany do przesyłania dowolnych danych wrażliwych. Integruje się z KARDIOBROWSEREM i KONSULTANTEM.

Program służący do przygotowania, wysyłania i odbierania plików pacjentów. Program szyfruje nadawane i odbierane dane uniemożliwiając do nich dostęp osobom niepowołanym.

Rodzaje plików, które mogą zostać poddane konsultacji:

  • Obrazy(*.jpg)
  • Filmy(*.mp4)
  • Pliki DICOM
  • Dokumenty w formacie pdf
  • Printscreeny ekranu

Nr katalogowy
KRO006

Zobacz także

  • Konsultant

    Specjalistyczne oprogramowanie służące do prowadzenia zdalnych konsultacji medycznych (telemedycyny). Pozwala na dwustronną komunikację dźwiękową i tekstową (przez czat) oraz na widoczne dla obu stron jednocześnie rysowanie na wyświetlanych nagraniach. Wymiana nagrań przed konsultacją odbywa się za pomocą FTP.