baza danych elektrofizjologia
elektrofizjologia program
elektrofizjologia program
ablacja program
implantacja stymulatora baza danych program
tilt program baza danych
 • baza danych elektrofizjologia
 • elektrofizjologia program
 • elektrofizjologia program
 • ablacja program
 • implantacja stymulatora baza danych program
 • tilt program baza danych

Elektrofizjologia (KRO010)


Dedykowane oprogramowanie do obsługi pracowni elektrofizjologii. Rozbudowane okna wyniku zabiegu zawierają specjalistyczne parametry pomocne przy opisie implantacji, ablacji oraz TILT. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

Główne funkcjonalności programu:

ABLACJA

 • Godzina przyjęcia pacjenta, początku i końca zabiegu, wyjścia pacjenta (obliczany czas trwania zabiegu i pobytu pacjenta na sali)
 • Czas skopii, dawka RTG, liczba i czas aplikacji RF/CRYO, kod ICD-9, energia i temperatura maksymalna
 • Pole opisu wskazania do zabiegu, opisu zabiegu, wniosków
 • Wybór operatora I,II, III, asysty pielęgniarki, autoryzacji

IMPLANTACJA STYMULATORA

Dane ogólne zabiegu implantacji

 • Godzina przyjęcia pacjenta, początku i końca zabiegu, wyjścia pacjenta (obliczany czas trwania zabiegu i pobytu pacjenta na sali)
 • Wybór zabiegu, ICD-9, lekarza, przyczyny wszczepienia, ICD-10, antybiotyku, objawów, etiologia, EKG
 • Pole opisowe przyczyny wszczepienia
 • Informacje czy zabieg planowany/pilny, elektroda czasowa tak/nie, czas oraz dawka RTG, antygen HBS i HCV, szczepienie przeciw WZW, znieczulenie
 • Informacja o teście defibrylatora, wywołanej arytmii, energii użytej i skuteczności

Szczegóły implantacji

 • Typ urządzenia, producent, nr seryjny urządzenia wszczepianego, poprzedniego z datą wszczepienia
 • Oddzielne parametry dla elektrody przedsionkowej, prawokomorowej, lewokomorowej (koszulka, fiksacja, dojście, producent, model, długość, nr seryjny, potencjał, slaw rate, próg stymulacji, impedancja
 • Dane osobowe wszczepiającego, pielęgniarki, asysty, anestezjologa

Dane kliniczne

 • Wywiad: HA, LVH, DM, po MI, wady zastawkowe, LBBB, RBBB, CHF(NYHA, EF, Szerokość QRS)
 • Leki ASA, OCA, ACE-I, Statyny, Sterydy i inne
 • Leki arytmiczne
 • Powikłania wczesne np.: dyslokacja do czasu wypisu, krwiak loży
 • Powikłania późne np.: infekcja miejscowa, exit block, penetracja doosierdzia

TEST POCHYLENIOWY

 • Godzina przyjęcia pacjenta, początku i końca zabiegu, wyjścia pacjenta (obliczany czas trwania zabiegu i pobytu pacjenta na sali)
 • Ciśnienie przed pochyleniem, po pochyleniu, w chwili zakończenia testu, minimalne
 • Opis rytmu
 • Pole opisowe przebiegu badania oraz wnioski

Baza Kardio obsługuje m.in.:

 • Oddział Kliniczny Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski w Warszawie
 • Kliniczny Oddział Kardiologiczny, Szpital Bielański w Warszawie
 • Pracownia Hemodynamiki Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
 • Pracownia Hemodynamiczna Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Nr katalogowy
KRO010

Pliki do pobrania

Elektrofizjologia

Pliki do pobrania (427.23k)

Zobacz także

 • Kardio (KRO001)

  KARDIO jest programem bazodanowym, przeznaczonym do obsługi oddziałów kardiologicznych. Wspomaga pracę pracowni hemodynamiki, doppler-usg, elektrofizjologii i echokardiografii. Istnieje możliwość zakupu wybranych modułów do obsługi poszczególnych pracowni. Program jest rezultatem wieloletniej współpracy lekarzy kardiologów i programistów naszej firmy.
  Cechuje go prosty i wygodny interfejs. Oprogramowanie oferowane jest z typem licencji „per serwer”, co nie ogranicza ilości stanowisk pracy i nie generuje dodatkowych kosztów.


 • Hemodynamika (KRO008)

  Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi pracowni hemodynamiki. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie szczegółowych danych zabiegów angiografii, angioplastyki oraz pomostowania aortalno-wieńcowego. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • Echokardiografia (KRO009)

  Specjalistyczny program do obsługi pracowni Echokardiograficznych. Dedykowane obszerne okno opisu badania pozwala na wprowadzanie szczegółowego wyniku. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.

 • USG TT Doppler (KRO011)

  USG TT jest specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi pracowni wykonującej badania USG Doppler. Dedykowane okna pozwalają na wprowadzanie opisu badania tętnic szyjnych. Program powstał pod merytorycznym nadzorem kardiologów.